Odpowiedz 
Setting up waypoints / Ustawianie punktów trasy
08-02-2012, 08:44 PM (Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-02-2012 12:51 PM przez Ron.)
Post: #1
Setting up waypoints / Ustawianie punktów trasy
English Version:

IMPORTANT: To open menu on minimap you have to click LMB + CTRL on it.

How to add waypoint?
Just open menu on minimap and choose "Add waypoint" option.

How to edit waypoint?
Open menu on existing waypoint and choose "Edit waypoint" option.

How to remove waypoint?
Open menu on existing waypoint and choose "Remove waypoint" option.

How to clear all waypoints?
Open menu on minimap and choose "Clear waypoints" option.

How to save waypoints to file?
Open menu on minimap and choose "Save waypoints" option. Then you have to type file name and press "Save" button.

How to load waypoints from file?
Open menu on minimap and choose "Load waypoints" option. Then you have to select file from list and press "Load" button.

How to move waypoint?
Just catch existing waypoint by pressing LMB over it and move cursor wherever you want.

Waypoints types:
1. Normal waypoint    
2. Use waypoint    
3. Wait waypoint    

1) Normal waypoint: Player just walks to it.
2) Use waypoint: Player is trying to use item laying on waypoint position (like ladder or lever) or player is trying to use item with ID typed in waypoint comment on waypoint position (like rope on rope spot).
3) Wait waypoint: Player waits period of time typed in waypoint comment (in miliseconds).

Polish Version:

WAŻNE: Aby otworzyć menu na minimapie, należy na niej kliknąć LPM + CTRL.

Jak dodać punkt trasy?
Po prostu otwórz menu na minimapie i wybierz opcję "Add waypoint".

Jak edytować punkt trasy?
Otwórz menu na istniejącym już punkcie trasy i wybierz opcję "Edit waypoint".

Jak usunąć punkt trasy?
Otwórz menu na istniejącym już punkcie trasy i wybierz opcję "Remove waypoint".

Jak wyczyścić wszystkie punkty trasy?
Otwórz menu na minimapie i wybierz opcję "Clear waypoints".

Jak zapisać punkty trasy do pliku?
Otwórz menu na minimapie i wybierz opcję "Save waypoints". Następnie musisz wpisać nazwę pliku i przycisnąć guzik "Save".

How to load waypoints from file?
Otwórz menu na minimapie i wybierz opcję "Load waypoints". Następnie zaznacz plik z listy i przyciśnij guzik "Load".

Jak przesunąć punkt trasy?
Po prostu złap istniejący punkt trasy przez przyciśnięcie na nim LPM i przesuń kursor gdziekolwiek chcesz.

Typy punktów trasy:
1. Normalny punkt trasy    
2. Używalny punkt trasy    
3. Czekający punkt trasy    

1) Normalny punkt trasy: Gracz tylko do niego idzie.
2) Używalny punkt trasy: Gracz próbuje użyć przedmiotu leżącego pod punktem trasy (np. drabinę lub dźwignię) lub gracz próbuje użyć przedmiotu o ID wpisanym w komentarzu punktu trasy na pozycji punktu trasy (np. liny na miejscu do używania liny).
3) Czekający punkt trasy: Gracz czeka okres czasu wpisany w komentarzu punktu trasy (w milisekundach).
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości