Odpowiedz 
Bot usage tutorial / Poradnik używania bota
01-02-2012, 01:58 PM (Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-02-2012 01:49 PM przez Nakeib.)
Post: #1
Bot usage tutorial / Poradnik używania bota
Polish Version:

UWAGA: Po zmianie danych w panelu bota musisz je zatwierdzić używając przycisku 'Apply'. Dzięki tej operacji uruchomisz ponownie wszystkie funkcje i skrypty (z nowymi parametrami) bota.

I) Funkcje bota
1. Leczenie (siebie lub przyjaciela)
2. Uzupełnianie many
3. Aim bot (automatyczny atak)
4. Cave bot (poruszanie się od punktu do punktu, automatyczne jedznenie, zbieranie loota)
5. Uruchamianie skryptów
6. Gracze

II) Lecznie:
[Obrazek: attachment.php?aid=84]

Jak to właczyć?
Zaznacz pole 'Self healing' (leczenie siebie) lub 'Friends healing' (lecznie przyjaciół), uzupełnij resztę pól i użyj przycisku 'Apply'.

Jak to wyłączyć?
Odznaczycz pole 'Self healing' lub 'Friends healing' i użyj przycisku 'Apply'.

Jak mogę wybrać przedmiot do leczenia?
Przeciągnąć przedmiot ze swojego wyposażenia do pola 'Healing item'.

Jak to działa?
Bot używa leczącego przedmiotu 'Healing item' na kreaturze (tobie jeżeli zaznaczyłeś 'Self healing' lub innej kreaturze jeżeli zaznaczyłeś 'Friend healing') gdy jej procentowa ilość punktów życia spadnie poniżej wartości podanej w polu 'Health [%]'. Gdy pole 'Healing item' jest puste lub bot nie może znaleźć przedmiotu w otwartych pojemnikach, bot wypowiada słowa z 'Self healing spell words' dla twojej postaci i 'Friend healing spell words' dla innych kreatur.

WAŻNE: Przyjaciół ('Friends') definujesz w ostatniej karcie 'Players' (więcej informacji w rozdziale VII)

III) Uzupełnianie many:
[Obrazek: attachment.php?aid=85]

Jak to włączyć?
Zaznacz pole 'Mana refill' i użyj przycisku 'Apply'.

Jak to wyłączyć?
Odznacz pole 'Mana refill' i użyj przycisku 'Apply'.

Jak wybrać przedmiot do uzupełniania many?
Przeciągnij przedmiot ze swojego wyposażenia do pola 'Mana refill item'.

Jak to działa?
Bot używa przedmiotu 'Mana refill item' (jeżeli znajdzie go w otwartych pojemnikach gracza) na graczu, gdy procentowa ilość punktów many spadnie poniżej wartości wpisanej w polu 'Start [%]' i będzie robiła to aż procentowa ilość punktów many osiąnie wartość wpisaną w polu 'Finish [%]'.

IV) Aim bot:
[Obrazek: attachment.php?aid=86]

Jak to włączyć?
Zaznacz pole 'Aim bot' i użyj przycisku 'Apply'.

Jak to wyłączyć?
Odznacz pole 'Aim bot' i użyj przycisku 'Apply'.

Jak wybrać przedmiot do atakowania?
Przeciągnij przedmiot ze swojego ekwipuknu do pola 'Offensive item'.

Jak to działa?
Bot używa przedmiotu z pola 'Offensive item' na aktualnie atakowanej kreaturze. Jeżeli pole to jest puste lub bot nie może odnaleźć tego przedmiotu w otwartych pojemnikach, to bot wypowiada słowa z pola 'Offensive spell words'. Gdy pole 'Auto targeting' jest zaznaczone i odległość między graczem a kreaturą jest mniejsza bądź równa 3 kratkom, to bot atakuje każdą kreature z listy 'Enemies'.

WAŻNE: Listę 'Enemies' definiujesz w ostatniej zakładce 'Players' (więcej informacji w rodziale VII)

V) Cave bot:
[Obrazek: attachment.php?aid=87]

Jak to włączyć?
Zaznacz pole 'Cave bot' i użyj przycisku 'Apply'.

Jak to wyłączyć?
Odznacz pole 'Cave bot' i użyj przycisku 'Apply'.

Jak dodać przedmiot do listy Food/Loot?
Przeciągnij przedmiot do pola między 'Remove' (z 'Food list') a 'Add' (z 'Loot list') i przyciśnij 'Add' by dodać go do listy.

Jak wybrać loot bag?
Użyj przycisku 'Select' i lewym przyciskiem myszy kliknij na otwary loot bag.

Jak dodać/usunąć/wyczyścić waypointy?
Z wciśniętym CTRLem kliknij lewym przyciskiem myszy na minimapce (w wolnym miejscu aby dodać waypoint lub na waypoint by go usunąć).

Jak to działa?
Bot przemieszcza gracza od waypointu z najniższym numerem do waypointu z najwyższym numerem. Gdy zaznaczyłeś opcję 'Check body', to bot spróbuje otworzyć ciało po zabiciu kreatury. Zaznaczając opcję 'Move to body' bot po zabiciu kreatury przemieści postać do ciała. Podczas przeszukiwania ciał bot może jeść zdefiniowane jedzenie i zbierać zdefiniowany lot do twojego loot baga.

VI) Uruchamianie skryptów:
[Obrazek: attachment.php?aid=88]

Jak uruchomić skrypt?
Wpisz nazwę skryptu w polu tekstowym oraz ewentualne parametry, które chcesz przekazać do skryptu oddzielone średnikami, zaznacz pole obok obszaru na tekst i użyj przycisku 'Apply'.

Przykład uruchomienia skryptu z parametrami: reloaditem;9;2969

Jak wyłączyć skrypt?
Odznacz pole obok miejsca na tekst i użyj przycisku 'Apply'.

WAŻNE: Sugerujemy przejrzenie plików ze skryptami. W niektórych z nich znajdują się opisy działania oraz opisy występujących w nich parametrów.

VII) Gracze:
[Obrazek: attachment.php?aid=89]

Jak dodać/usunąć przyjaciela/wroga?
By dodać przyjaciela/wroga w polu tekstowym 'Add player' wpisz nazwę postaci i użyj przycisku (dla przyjaciela 'Add friend', dla wroga 'Add enemie').
By usunąć przyjaciela/wroga zaznacz jego nazwę i użyj przycisku 'Remove' znajdującego się pod listą.

WAŻNE: Musisz używać przycisku 'Apply' aby zastosować zmiany.

English Version:

Bot usage tutorial for RonClient v0.2.2a

WARNING: After changing any data in bot panel you have to apply those changes by pressing 'Apply' button. Due to this activity will restart all bot functions and scripts (with new data parameters) you should apply changes after changing all data you wanted to change.

I) Bot functions:
1. Healing (self or friend)
2. Mana refilling
3. Aim bot (auto attack, auto shooting)
4. Cave bot (moving from waypoint to waypoint, eating food, taking loot)
5. Running scripts (custom scripts running)

II) Healing:
   

How to enable?
To enable healing bot you have to select anyone checkbox from 'Self healing' or 'Friend healing' fill up all other fields and press button 'Apply'.

How to disable?
To disable healing bot you have to deselect 'Self healing' and 'Friend healing' checkboxes and press button 'Apply'.

How can I choose healing item?
To choose healing item all you have to do is move one from your inventory/container to 'Healing item' field.

How it works?
Healing bot uses 'Healing item' on creature (your player if 'Self healing' selected or other creatures if 'Friend healing' selected) which health points percentage are less than value written in section 'Health [%]'. When 'Healing item' field is empty or client could not find item in opened players containers, healing bot sends 'Self healing spell words' for your player and 'Friend healing spell words' for other creatures.

IMPORTANT: Friend Players/creatures you can define in last bot tab section called 'Players' (See chapter VII)

III) Mana refilling:
   

How to enable?
To enable mana refilling bot you have to select 'Mana refill' checkbox and press button 'Apply'.

How to disable?
To disable mana refilling bot you have to deselect 'Mana refill' checkbox and press button 'Apply'.

How can I choose mana refill item?
To choose mana refill item all you have to do is move one from your inventory/container to 'Mana refill item' field.

How it works?
Mana refill bot starts using 'Mana refill item' (only if client could find item in opened palyers containers) on your player when mana points percentage are less than value written in 'Start [%]' field and continue this process until mana points percentage reach value written in 'Finish [%]' field.

IV) Aim bot:
   

How to enable?
To enable aim bot you have to select 'Aim bot' checkbox and press button 'Apply'.

How to disable?
To disable aim bot you have to deselect 'Aim bot' checkbox and press button 'Apply'.

How can I choose offensive item?
To choose offensive item all you have to do is move one from your inventory/container to 'Offensive item' field.

How it works?
Aim bot uses 'Offensive item' on already attacking creature. When 'Offensive item' field is empty or client could not find item in opened players containers, aim bot sends 'offensive spell words'. When 'Auto targeting' checkbox is selected, aim bot attacks every creature which name is on enemies list and distance betwen creature and player is less or equal 3 squares.

IMPORTANT: Enemie Players/creatures you can define in last bot tab section called 'Players' (See chapter VII)

V) Cave bot:
   

How to enable?
To enable cave bot you have to select 'Cave bot' checkbox and press button 'Apply'.

How to disable?
To disable cave bot you have to deselect 'Cave bot' checkbox and press button 'Apply'.

How can I add item to food/loot list?
To add item to food/loot list you have to move item to field between buttons 'Remove' bellow food list and 'Add' bellow loot list and then press button 'Add' bellow intrested list.

How can I choose loot bag?
To choose loot bag you have to press button 'Select', move mouse cursor under opened loot bag and press left mouse button.

How can I add/remove/clear waypoints?
To manage your waypoints you have to hold your CTRL button and than click left mouse button on minimap (in empty place to add waypoint or on waypoint to remove it).

How it works?
Cave bot moves your player from waypoint with lower number to waypoint with higher number. When 'Check body' checkbox is selected cave bot tries to open creature body after killing. You can determine cave bot to move your character to body after killing by selecting 'Move to body' checkbox. During checking body process cave bot can eat food defined on food list and take loot defined on loot list to your loot bag (these functions you can enable/disable by selecting/deselecting proper checkbox). If loot bag is full cavy bot automatically open loot bag parent container.

VI) Running scripts:
   

How to run script?
To run script you have to write in textarea next to checkbox script name and parameters separated with a semicolon, select this checkbox and press 'Apply' button.

Example running script with parameters: reloaditem;9;2969

How to turn off script?
To turn off script you have to deselect proper checkbox and press 'Apply' button.

IMPORTANT: We sugest look over scripts files. In some of them you can find script works description and parameters description.

VII) Players:
   

How to add/remove friend/enemie?
To add friend/enemie you have to write name into 'Add player' textarea and press proper button (for friend 'Add friend', for enemie 'Add enemie').
To remove friend/enemie you have to select name on proper list and than press button 'Remove' bellow intrested list.

IMPORTANT: You don't have to press 'Apply' button after any action in this bot tab.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości