Odpowiedz 
Prywatne serwery OTS FAQ | Private OT Servers FAQ
06-06-2011, 03:14 PM (Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-01-2012 04:05 PM przez Ron.)
Post: #1
Prywatne serwery OTS FAQ | Private OT Servers FAQ
Polish Version:


Pytania na temat serwera za 35zł / tydzień:

 1. Czy w tym pakiecie jest gotowy jakiś silnik (nie mam bladego pojęcia jak się takie coś konfiguruje)?
  Oczywiście, nasz silnik RonOTS.
 2. Czy jest w tym coś takiego jakiś kreator kont?
  Oczywiście, jest cała strona www, która umożliwia rejestrowanie nowych kont i zarządzanie nimi z poziomu Panelu Admina.
 3. Czy tworzenie własnego klienta jest trudne?
  Mamy specjalny generator, który sam go za Ciebie wygeneruje i za jego pomocą będziesz mógł podłączać się do gry.
 4. Czy jeżeli limit graczy zostanie osiągnięty, czy pozostali gracze odczują to w postaci lagów?
  Nie, nie będą mogli się po prostu zalogować. Serwer będzie wyświetlał komunikat o osiągniętym limicie.
 5. Jak wygląda u was FTP?
  Dostęp do FTP nie jest potrzebny, ponieważ pliki serwera pobierane są z serwera SVN (kontrola wersji plików, możliwość cofania zmian itp.). Użytkownik modyfikuje sobie pliki na swoim dysku i tylko klika na "Uaktualnij" w Panelu Administracyjnym.
 6. Czy po zakupieniu Waszego serwera, będę miał dostęp do Php-Admin?
  Dostęp do PhpMyAdmin nie jest udzielany w przypadku zakupu projektów standardowych. Modyfikacje graczy / kont odbywają się w Panelu Administracyjnym, który wyklucza "popsucie" bazy danych. Tworzymy systemy tak, aby mieć później jak najmniej pracy. Dla bardziej wymagających klientów jesteśmy jednak w stanie udostępnić wiersz poleceń MySQL, który pozwala na konstruowanie zapytań lub dostęp do samego PhpMyAdmina.
 7. Czy będzie u was mozliwosc wgrania własnego zmodyfkowanego TFS'a i AAC - strona do tworzenia kont?
  Tak, oczywiście, raczej nie będzie z tym problemów. Instalacja takiego serwera będzie jednak obarczona dodatkowym kosztem. Jeżeli serwer nie będzie korzystał z żadnych nadprogramowych bibliotek, których standardowo w TFS nie ma i będzie się bez problemu linkował, to mogę dokonać takiej kompilacji i uruchomienia projektu w cenie 123zł. W tej opcji możliwy będzie dostęp przez FTP i PhpMyAdmina, ponieważ Panel Admina tego projektu do końca nie obsłuży.
 8. Jaką prowizję pobieracie z zakupu Punktów Premium?
  Wstępnie 50%. Trzeba tutaj jednak nadmienić, że mamy z Dotpay wynegocjowaną wyższą stawkę, bo aż 50%, czyli o 8% więcej niż użytkownik, który się tam domyślnie rejestruje. W przypadku projektów, które cieszyłyby się dużym zainteresowaniem i posiadałyby duży wkład własny, jestem w stanie zniżyć tą stawkę nawet do 20%.
 9. Czy jest możliowosc wgrania własnej bazy danych z zapytaniami sql?
  Tak, PhpMyAdmin udostępnia taką opcję.


Bardziej rozbudowane pytania:

P: Czy w związku z nabyciem projektu w RonIT jest oferowana jakaś pomoc techniczna (np. w pisaniu skryptów) czy muszę sobie sam radzić?

O: Na pewno będzie wyznaczony do pomocy jakiś technik, aczkolwiek ze względu na ilość wykonywanych przez niego aktualnie zgłoszeń, nie jestem w stanie podać czasu ich realizacji. W przypadku poważniejszych błędów zawsze będzie można przywrócić skrypty do ich poprzedniej, działającej wersji (ostatecznie do wersji domyślnej, początkowej).

P: Chciałbym użyć swojej mapy, którą stworzyłem w programie RME pod Tibię 8.6 z teleportami i własnymi expowiskami. Czy jest to możliwe, czy muszę tworzyć mapę od nowa w Waszym edytorze?

O: Posiadamy specjalny program, który pozwala na konwertowanie map z dowolnego innego formatu otbm do naszego (RonEngine). To jest bez różnicy z jakiego protokołu chcesz korzystać, sam silnik obsługuje obecnie protokół w wersji 8.71.

Co do typu serwera - to musisz sobie sam ocenić, przekalkulować. Rozejrzyj się na "rynku", zobacz na jakich serwerach ludzie chcą grać i na tej podstawie dobierz coś dla siebie. My tutaj nie ingerujemy.

Jedyny problem stanowią skrypty - są one niekompatybilne z naszym serwerem, także w momencie przekonwertowania mapy - musisz je wszystkie przepisywać. Ewentualnie możesz u nas otworzyć serwer na silniku TFS lub jakimś innym popularnym i wtedy nie musisz już nic konwertować tylko wgrywasz gotową mapę ze skryptami.

Wtedy jednak ucieka Ci z Panelu Administracyjnego część opcji, takich jak: dodawanie przedmiotów graczom z poziomu Panelu, przeszukiwanie baz, awansowanie obsługi serwera, itp. Sam serwer traci również unikalne opcje takie jak: podnoszenie statystyk przedmiotów, sprzedaż przedmiotów w systemie sklepowym, Tibia TV i wiele innych.

Jeżeli wybierzesz silnik TFS lub inny dostajesz do dyspozycji podstawową funkcjonalność: włącz / wyłącz / zrestartuj serwer / terminal / uaktualnienie plików / stwórz konto / stwórz gracza.

P: To jakich skryptów musiałbym użyć aby nie stracić możliwości?

O: To zależy co chcesz na tej mapie zrobić. Jeżeli chcesz tworzyć skomplikowane Questy - to musisz te skrypty sam napisać, od początku. Jeżeli chcesz tworzyć proste, nieskomplikowane zadania w stylu - "przynieś coś a dam Ci coś", albo chcesz stworzyć NPC, którzy coś skupują lub sprzedają - do tego my już mamy napisane skrypty i możesz z nich korzystać.

Zawierają sie w tych skryptach także NPC od transportu, którzy pomagają w dotarciu do pewnych miejsc za pewną opłatą.

Jeżeli użyjesz silnika TFS, pod które te skrypty są pisane, no to wtedy już nic sam nie musisz pisać, ale musisz sam zadbać o to, aby wgrywać na serwer odpowiednie skrypty.

P: Czyli skrypty pod silnik RonOts sa pisane w innym formacie, czy jak?

O: Mają nieco inną składnie i nie są kompatybilne ze skryptami pod TFS. Każdy silnik ma swój unikalny format.

P: A jeżeli wybiorę silnik RonOts i potem będę chciał zmienić na TFS to będzie taka możliwość?

O: Nie, jeżeli wybierasz jeden silnik - cały świat, który zaczynasz pod niego tworzyć jest kompatybilny tylko pod tym silnikiem. Przejścia nie są możliwe, struktura mapy, skryptów, bazy danych - jest podobna, ale jednak inna.

P: Więc jakie serwery, na jakich silnikach ostatecznie oferujecie?

O: Pełna funkcjonalność Panelu Administracyjnego jest przy wyborze silnika (Ron), nieco zmniejszona funkcjonalność jest przy wyborze (TFS), inne silniki gry są również dozwolone (możemy je bez problemu skompilować), ale wtedy funkcjonalność Panelu będzie okrojona i gracz będzie musiał sobie radzić sam z konfiguracją.

P: Czy gwarantujecie w chwili startu serwera nieco wieksza ilosc slotow dla graczy?

O: Limit graczy nie będzie raczej problemem. Możemy go zwiększyć nawet o 100% w pierwszych dwóch tygodniach działania serwera.

P: W jaki sposob serwery te sa chronione przed atakami DOS, DDOS?

O: Jak sam wiesz, nie ma skutecznej ochrony przed tego typu atakami. Nasze serwery dedykowane znajdują się we Francji, w profesjonalnej serwerowni z porządną infrastrukturą sieciową, która zapewnia przepustowość rzędu 1Gbit/s. Zapewniam, że taki sprzęt nie jest łatwo "zapchać". Prowadzimy swoje własne serwery od lat i w tej serwerowni jeszcze nigdy nie mieliśmy z tym problemów (a gwarantuję, że zdarzają się "życzliwi"). Oprócz tego serwerów chroni soft'owy firewall oparty o iptables.

P: Czy musze wykupic serwer na czas przygotowan? Jezeli tak to czy mozna odlozyc jego aktywacje w czasie? Nie chce aby sie marnowal.

Serwer jest aktywny przez 30 dni od momentu jego wykupienia, tj. opłacenia. Po tym okresie ulega zawieszeniu, jeżeli nie wpłynie kolejna wpłata. Niestety kwestia jest taka, że mu musimy płacić za naszą maszynę dedykowaną, a działający w pełni lub też na "pół gwizdka" serwer zużywa jej zasoby. Nie jesteśmy więc w stanie udostępniać tego miejsca za darmo. Najlepiej gdybyś wszystko ustawił sobie lokalnie a później tylko wgrał i uruchomił na maszynie dedykowanej. Do dyspozycji oddamy również "Serwery Testowe", które będzie można wykupować na tydzień czasu, co będzie łączyło się z dużo mniejszym kosztem i da wam czas na przygotowanie serwera do startu.

P: Gdzie wykupywane sa wasze serwery?

O: Nasze maszyny umiejscowione są fizycznie we Francji, w Paryżu dokładnie. Serwerownia oferuje bardzo dobre czasy dostępów dla większości największych providerów internetu w całej Europie, także w Polsce.

English Version:

Q: Is the acquisition of RonIT project offered altogether with technical assistance (eg scripting) or will I have to work on it alone?

A: You will definitely be assisted by one of our technicians, however due to the number of projects we service I can not give the precise time of their availability. For more serious errors you can always restore everything to the previous, running version of the scripts (ultimately to the original/default version).

Q: I would like to use my own map I created in RME for Tibia 8.6, with teleports and my own hunting spots. Is this possible or will I have to create the map from scratch with your editor?

A: We offer a special program that will allow you to convert maps from any other OTBM format to our (RonEngine). It does not matter what protocol you want to use, our engine now works on 8.71 protocol version.

As for the server type - this you will have to figure out on your own. Take a look at the "market", check out the servers on which people want to play, and on that basis, choose something that will satisfy your players. Here we do not interfere.

The only problem are the scripts - they are incompatible with our server, and if you convert the maps you will have to rewrite them all. Alternatively, you can open a TFS server or use any other popular engine or some other popular and then you won't have to convert anything just upload the map and scripts.

However then you will lose some possibilities Administration Panel has to offer, such as adding items to players from the Panel level, searching databases, server staff promotions, etc. The server itself also loses it's unique features such as upgrading players equipment, selling items on an online server market, Tibia TV and many others.

If you choose the TFS or any other simple engine available you will get only the basic functions: on / off / reboot the server / terminal / updating files / create account / create a player.

Q: So what scripts I'd have to use to not lose those awesome features?

A: It depends what you want to do with your map. If you want to create complex quests - you will have to write such scripts all by yourself, from scratch. But if you want to create simple, straightforward tasks in style - "bring me something and I will give you reward" or want to create an NPC who buys or sells something, we already have all the scripts written and you can feel free to use them.
Those scripts also contain many other features like for example transport NPC's helping with getting to different places for a small fee etc.

If you use TFS engine, for which scripts are written, then you wont have to write anything, but you will have to take care of uploading all the scripts you'd like to use.

Q: So the scripts for RonOTS engine are written in a different format, or what?

A: They have a slightly different syntax and are not compatible with scripts for TFS. Each engine has its own unique scripting format.

Q: If I choose RonOTS engine and after some time I decide to change to TFS is there such possibility?

A: No, if you choose an engine the whole world created under it is only compatible with this one specific engine. Conversions are not possible due to the fact that the map structure, scripts and databases are similiar yet still different.

Q: So what servers on which engines you do offer?

A: Full functionality of the Administration Panel is only available on our (Ron) engine, on (TFS) engine the functionality and possibilities are slightly reduced, the other game engines are also allowed (we can compile them with ease), but then the functionality of the Panel would be limited and the player would have to configure it all on his own.

Q: When the server starts do you guarantee slightly greater number of player slots?

A: Player limit won't be a problem. We can increase it even by 100% in the first two weeks of the server uptime.

Q: How do you protect your servers against DOS and DDOS attacks?

A: As you probably know, there is no effective protection against such attacks. Our dedicated servers are located in France, in a professional data center with decent infrastructure that delivers a 1Gbit/s bandwidth. I assure you that "clogging up" such equipment is not an easy task. We've been running our own servers for years, and we never had any problems with it in the current data center (and trust me there were few "kind-hearted" ones trying their luck). In addition servers are protected by software firewall based on iptables.

Q: Do I need a server for the time of preparations? If so, can it's activation be postponed because I do not want to waste the time?.

A: Server is active for 30 days starting straight after the purchase/payment. After this period it is suspended if the next payment is not received. The issue is that we must pay for our dedicated server machines, and whether in "beta form" or fully working the server still uses its resources. So we are not able to provide this space for free. The best way is to set everything yourself locally and then only upload and launch it on a dedicated machine. We will also rent out "Test Servers", which will be able to work for a week or so, which will result in a much lower cost and give you the time to prepare the server for fully prepared launch.

Q: Where are your servers located?

A: Our machines are physically located in France, exactly in Paris. Data Center provides very good access times for all the largest Internet providers in Europe, including Poland.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości