RonIT
How to turn on Premium Shop | Jak aktywować Sklep Premium - Wersja do druku

+- RonIT (http://forum.ronit.pl)
+-- Dział: Admin Panel / Panel Administracyjny (/forum-65.html)
+--- Dział: Tutorials / Poradniki (/forum-66.html)
+--- Wątek: How to turn on Premium Shop | Jak aktywować Sklep Premium (/thread-782.html)How to turn on Premium Shop | Jak aktywować Sklep Premium - Ron - 09-11-2012 05:53 PM

Aby aktywować przyjmowanie płatności oraz Sklep Premium, należy:

  1. Zalogować się do Panelu Administracyjnego i przejść do zakładki Premium -> Status Sklepu PACC,
  2. Jeżeli wpisane przy rejestracji projektu dane nie są wystarczające zapali się 'X' w rubryce "Kompletność danych". W takim wypadku należy je uzupełnić klikając na przycisk "Uzupełnij",
  3. Podane w formularzu dane należy zweryfikować. W tym celu należy zrobić zdjęcie dokumentu tożsamości, który te dane potwierdza np. dowodu osobistego. Zeskanowane / Sfotografowane zdjęcie należy wybrać poprzez "Wybierz plik", a następnie nacisnąć przycisk "Wyślij". Weryfikacja danych potrwa do 2 dni,
  4. Ostatni warunek: jeżeli ważność naszego projektu jest krótsza niż 30 dni, należy ją wydłuzyć. Autorzy serwerów, których ważność jest niższa niż 30 dni - nie mogą namawiać graczy do wydawania na nim pieniędzy,


Po spełnieniu wszystkich tych warunków Sklep Premium zostanie aktywowany i właściciel OTS'a będzie mógł rozpocząć przyjmowanie płatności od swoich graczy.