RonIT - Regulamin forum

§1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady użytkowania serwisu ronit.pl, zwanym dalej "RonIT". Obejmuje on wszystkie usługi świadczone przez firmę RonIT w ramach tworzenia stron internetowych, sklepów internetowych, hostingu oraz dzierżawienia prywatnych serwerów OTS.

2. Rejestracja i korzystanie z serwisu "RonIT" są równoznaczne z zaakceptowaniem poniższego Regulaminu.

3. Administrator zapewnia, że dołoży wszelkich starań aby serwis "RonIT" działał poprawnie, jednakże nie gwarantuje tego. Użytkownik serwisu nie może domagać się od Administratora żadnej rekompensaty w przypadku kiedy serwis będzie działał w sposób wadliwy lub zostanie całkowicie wyłaczony.

4. Użytkownik serwisu zapewnia, że dane, których użył do zarejestrowania w serwisie "RonIT" są prawdziwe i będzie je na bieżąco aktualizował aby były pozostawały czas aktualne.

5. Użytkownik serwisu zapewnia, że będzie korzystał z serwisu "RonIT" zgodnie z jego przeznaczeniem i nie będzie prowadził w ramach tego korzystania żadnych działań, które w świetle prawa polskiego oraz międzynarodowego mogą być uznane za nielegalne.

6. Niedozwolone jest tworzenie w ramach serwisu "RonIT" kont o nazwach: wulgarnych, zawierających treści rasistowskie, nazistowskie lub faszystowskie, oraz godzących w dobre imię osób trzecich.

7. Zabrania się dzielenia konta, z konta może korzystać wyłącznie jego założyciel.

8. Reklamowanie produktów nie pochodzących od firmy RonIT jest zabronione w obrębie serwisu.

9. W przypadku nie stosowania się do Regulaminu, konto Użytkownika może zostać zablokowane do momentu wyjaśnienia sprawy. Użytkownik ma prawo domagać się podania przyczyny zablokowania konta.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każda taka zmiana będzie podawana do publicznej wiadomosci na oficjalnej stronie projektu "RonIT", z tygodniowym wyprzedzeniem. Użytkownicy, którzy z tymi zmianami nie będą się zgadzali, będą mieli prawo do skasowania swoich kont. Kontynuowanie korzystania z serwisu, będzie równoznaczne z jego akceptacją.

§2. Prywatne serwery OTS.

1. Użytkownik dzierżawiący w serwisie "RonIT" Prywatny Serwer OTS poświadcza, że posiada prawa do korzystania z wszelkich materiałów zawartych w swoim projekcie (tj. mapy, skrypty, scenariusze zadań, inne materiały autorskie) jak i w obrębie strony (teksty, elementy multimedialne, inne materiały autorskie) i zwalnia z wszelkiej odpowiedzialności prawnej w tej materii, Administratora serwisu.

2. Użytkownik zapewnia, że będzie prowadził swoje projekty zgodnie z obowiązującym prawem i nie będzie wykorzystywał swojej władzy do tego, aby oszukać swoich graczy lub w jakikolwiek sposób wprowadzić w błąd.

3. W przypadku oferowania odpłatnych "Usług Premium" w ramach swojego projektu, Użytkownik powinien dołożyć wszelkich starań aby gracz dostawał dokładnie to co zamawiał. Zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań aby opis oferowanych "Usług Premium" był zawsze zgodny z rzeczywistością.

4. Wypłacenie środków Użytkownikowi przez Administratora, zgromadzonych na koncie w ramach funkcjonowania "Usług Premium" będzie się odbywało na podstawie wystawionej przez Użytkownika Umowy o dzieło oraz dołączonego do niej Rachunku. Umowa o dzieło oraz Rachunek winny być opracowanie na podstawie Raportu dostarczonego przez Administratora i dostarczone Administratorowi w dwóch jednobrzmiących, podpisanych kopiach, najwcześniej po 20 dniach od zakończenia miesiąca rozliczeniowego.

5. W przypadku sporu związanego z "Usługami Premium", wynikłego pomiędzy graczami projektu Użytkownika a Użytkownikiem, wyłączną odpowiedzialność prawną ponosi Użytkownik. Administrator serwisu nie bierze odpowiedzialności za działania Użytkownika podejmowane w tej materii.

6. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczania opłat za korzystanie z wykupionej przez siebie opcji poprzez specjalny Panel Płatniczy. W przypadku kiedy opłata nie zostanie dokonana na czas - Administrator ma prawo zawiesić całe konto Użytkownika. Nieopłacone projekty będą nieodwracalnie likwidowane po 30 dniach od upłynięcia daty ich ważności.

§3. Klient RonIT.

1. Administrator nie gwarantuje poprawnego działania aplikacji, oraz nie bierze na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe w toku jej użytkowania.

2. Korzystanie z aplikacji "Klient RonIT" jest nieodpłatne i może korzystać z niej każdy, w dowolnym zakresie jej funkcjonowania.

3. Zabrania się ingerowania w plik wykonywalny aplikacji "Klient RonIT" oraz dołączania do niej zewnętrznych bibliotek. Wszelkie inne modyfikacje są dozwolone.

4. Zabrania się sprzedawania lub czerpania jakichkolwiek korzyści finansowych z aplikacji "Klient RonIT" osobom trzecim.

§4. Forum

3. Wszelkie pliki dostępne na forum są własnością Użytkownika który je udostępnił. Administrator nie bierze odpowiedzialności prawnej w przypadku złamania praw autorskich przez któregoś z Użytkowników.

1. Zabrania się używania wulgaryzmów, a także obrażanie innych Użytkowników forum, oraz wyrażanie poglądów o treści rasistowskiej, nazistowskiej lub faszystowskiej.

2. Każdy post uznany za spam będzie karany ostrzeżeniem. W przypadku notorycznego "spamowania" konto Uzytkownika może zostać pernamentnie zablokowane, bez względu na to jakie usługi w ramach serwisu "RonIT" on dzierżawi. Przez spam rozumie się wysyłania postów jeden pod drugim (w wypadku gdy chcemy coś dopisać do poprzedniego postu używamy opcji EDYTUJ), a także pisania postów nie dotyczących/nie wnoszących nic do tematu.

3. Wyrażanie swojego zdania w jakichkolwiek kwestiach powinno posiadać znamiona racjonalnego myślenia. Krytyka uwłaczająca ludzkiej godności będzie karana ostrzeżeniami.

4. Przed założeniem nowego tematu użytkownik ma obowiązek sprawdzić czy taki sam temat nie został założony wcześniej (w tym celu należy użyć opcji szukaj). Jeśli użytkownik napisze temat podobny do już istniejącego, użytkownik może zostać ukarany ostrzeżeniem.

5. Jeśli założony przez Ciebie temat został zamknięty lub zniknął, to znaczy że łamał Regulamin Forum. Nie zakładaj go ponownie. Jeśli użytkownik założy jeszcze raz usunięty temat, zostanie ukarany ostrzeżeniem.

6. W sygnaturkę nie wstawiamy żadnych tekstów mających na celu obrażenie innych ludzi, czy też będących przedmiotem dyskusji i niepotrzebnych spięć. Ponadto podpis nie powinien być wyższy niż obrazek o wysokości 300 pixeli, niezależnie, czy w podpisie znajdują się obrazki, obrazki i tekst, czy sam tekst. Dodatkowo, jeżeli chcesz w podpisie używać obrazków, upewnij się, że ich łączna wielkość nie przekracza 200KB.

7. Avatar nie może przekraczać rozmiarów 150 x 150 pixeli.

8. Zabronione jest używanie avatarów (jak również sygnaturek i innych obrazków) o treści wulgarnej, erotycznej czy obrażającej inne osoby. Nie stosowanie się do tego punktu będzie karane ostrzeżeniem.

9. Zabrania się używania avatarów podobnych do avatarów Adminów i Moderatorów (a także avatarów podobnych do samych Adminów i Moderatorów). Nie stosowanie się do tego punktu będzie karane ostrzeżeniem.

10. Zabronione jest używanie w avatarach/sygnaturkach i postach autentycznych zdjęć graczy RonOTS bez wcześniejszej zgody osoby umieszczonej na fotografii.

Kontynuując rejestrację oświadczasz, że zgadzasz się ze wszystkimi wymienionymi powyżej postanowieniami oraz innymi regułami ustalonymi przez administratorów tego forum. W celu poznania pełnych reguł obowiązujących na forum, skontaktuj się z administratorem.