Ronit.GAMES

Full Version: RonOTS v0.0.6
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
- Another release of RonEngine. Enjoy it! Smile
Czemu jak wpisuje passy 1/1 i 5/5 to pisze,że są złe ?
Witam. Nie znalazłem działu pytania, więc pytanie zamieszczam tutaj.

Podczas gdy ściągłem silnik, zmieniłem wszystko co było mi potrzebne w config.lua i włączyłem serwer. Wpisałem passy 5/5 i pokazała się lista postaci po kliknięciu na postać cały czas jest napisane: Connecting to the game world. Please Wait. Jaki może być powód nie logowania się na mój serwer?